Aktualizace: Podle posledních informací je Bulwark 8/8 již započítán ve statech, navíc kontrolou podle Hero Compendium na TW jsem zjistil, že převzaté staty na Lv 200 úplně nesedí.